Rodzaje wad zgryzu

wada zgryzu

Istnieje kilka rodzajów wad zgryzu, które muszą być skonsultowane przez specjalistów. Ortodonta posiada odpowiednią wiedzę, która pozwoli mu na poradzenie sobie z każdym typem tej dolegliwości. Trzeba mieć świadomość tego, że ortodoncja potrafi wyróżnić kilka podstawowych typów wady zgryzu. Jednym z problemów jest tak zwany zgryz krzyżowy. W jego przypadku zęby dolne zachodzą na zęby górne na niektórych odcinkach lub nawet na całym łuku. Wtedy mowa jest o zgryzie krzyżowym częściowym lub też całkowitym. Przeciwieństwem jego jest zgryz przewieszony, który jest spowodowany poszerzeniem się szczęki lub zwężenia żuchwy. Posiadanie takiej wady znacząco utrudnia prawidłowe żucie, ponieważ ruchy boczne żuchwy w takiej sytuacji jest mocno ograniczone. Inną często spotykaną wadą jest boczne przemieszczeni się żuchwy. Może ono występować pod postacią czynnościową lub morfologiczną. Czynnościowe można poznać po tym, że żuchwa bez żadnych powodów ulega przemieszczeniu na jedną z wybranych stron. Za zaburzenie natury morfologicznej odpowiedzialna jest wadliwa budowa żuchwy. Wtedy jedna z jej stron jest znacznie bardziej rozbudowana. Rodzaje bocznego przemieszczenia się żuchwy można bardzo łatwo rozróżnić za pomocą jednego testu, polegające na przesunięciu się żuchwy do prawidłowego położenia względem szczęki. Inne dość często spotykane wady to na przykład tyłozgryz, który polega na przesunięciu się żuchwy do tyłu w stosunku do szczęki. Osoby, które cierpią na ten rodzaj problemów bardzo łatwo rozpoznać ponieważ widoczne jest cofnięcie się bródki i opadnięcie kącików ust. Wada ta może być spowodowana nadmiernym wzrostem szczęki lub też niedostatecznym rozwojem części zębodołowej. Za wady zgryzu odpowiedzialne mogą być także zęby. Dość często spotykanym problemem jest zaburzenie budowy zębów. Mogą być one na przykład znacząco powiększone w stosunku do wyrostków zębodołowych. Mowa jest wtedy o wielkozębiu. Możliwe jest pojawienie się także małozębia. Problemem mogą się okazać sytuacje, kiedy to dochodzi do połączenia się zębów w jeden. Charakterystyczną wadą jest tak zwana diastema. Jest to szpara pojawiająca się pomiędzy górnymi, przyśrodkowymi siekaczami. Jest ona spowodowana przede wszystkim zbyt dużym wędzidełkiem wargi górnej lub też brakiem siekaczy bocznych. U dzieci występuje bardzo często przed wyrżnięciem się siekaczy bocznych.